کاملترین فایل{خطاهای پژوهشی}

خطاهای پژوهشی|50686145|ugo|
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان خطاهای پژوهشیآماده دریافت می باشد .

حجم فایل : 59.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
کجاها احتمال خطا وجود دارد ؟ در هر مرحله از مطلعات :
* خطا در بررسی منابع پزوهش و مطالع نظری
* خطا در انتخاب نمونه
* خطا در اجرای طرح آزمایشگاهی
* خطا در اطلاعات جمع آوری شده
* خطا در آنالیز اطلاعات
* خطا در تفسیر اطلاعات
* خطا در انتشار اطلاعات
و.... انواع خطاها:
* خطاهای تصادفی
Random Error

* خطاهای سیستماتیک
Systematic Error (Bias=سوگیری=تورش) Random Errorr


frequency The distribution of x
With Random error x Systematic error x The distribution of x
With systematic error frequency Random error خطاهای تصادفی خطا بدون سو گیری به سمت خاص
_خطای تصادفی نمونه گیری: مثلا تکرار نمونه گیری از جامعه میانگین های فشار خون متفاوت می دهد .

_خطای تصادفی عدم توافق : نتایج متفاوت توسط چند محقق متفاوت Bias سوگیری به سمت خاص وجود دارد
Selection Bias
Information Bias
Confounding
& … خطای انتخاب Hospital Admission Bias
Refused Bias
Healthy Worker Bias
Length of hospital Stay Bias
Survival Bias
Surveillance Bias
Diagnosis Bias
Referral Bias
Berksons Bias
Socioeconomic Bias Solutions: Randomization
Restriction
Matching
Stratification
Best case- Worst case
خطای اطلاعات دسته بندی ساده:
*خطای ناشی از فرد مورد مطالعه
*خطای ناشی از فرد مطالعه کننده
*خطای ناشی از ابزار اندازه گیری انواع Recall Bias
Prevarication Bias
Leading Bias
Ascertainment Bias
Surrogate Bias
Prestige Bias Reverse Causality Bias مخدوش کنندگی نتیجه به جای اینکه کاملا ناشی از متغیّر مستقل مورد نظر ما باشد ، تحت تاثیر یک متغیّر سوم قرار گرفته است ، آن هم
جهت دار C E D ? راههای کاهش مخدوش کنندگی تصادفی کردن
همسان سازی
لایه بندی در آنالیز SOME EXAMPLES: Case control : relation between dispnea & history of taking sedatives
Cohort : relation between macrosomy
& IDDM
Rct: effect of music therapy on depression in cancer patients
Cross sectional: relation between history of OCP taking & number of
habitual abortions...
مطالب دیگر:
🔥پرسشنامه رابطه سطح توانمندسازی کارکنان با غنی سازی شغل🔥پرسشنامه تاثیر تغییر سازمانی بر ترک سازمان از طریق کارکنان🔥پرسشنامه رابطه سبکهای مدیریت و کارایی کارکنان🔥پرسشنامه سبکهای مدیریت سازمان🔥پرسشنامه کارایی کارکنان سازمان🔥پرسشنامه تاثیر وفاداری مشتریان بر رشد و فروش و سود آوری🔥پرسشنامه رابطه ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران🔥پرسشنامه تعیین رابطه بین سیستم مدیریت پاداشی با انگیزشی کارکنان و عملکرد فردی و سازمانی در سازمان پزشکی قانونی🔥پرسشنامه استاندارد هوش معنوی 21 سوالی🔥پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار🔥پرسشنامه تعهد سازمانی🔥پرسشنامه تاثیر هوش معنوی و معنویت در محیط کار بر تعهد سازمانی🔥پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد🔥پاسخ تمرینات و مسائل تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد🔥خلاصه کامل تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد🔥پرسشنامه بررسی تاثیر بین بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی با اثر میانجی تعهد سازمانی🔥پرسشنامه تاثیر رابطه بازاریابی و فروش بر روی خلق ارزش برتر مشتری🔥پرسشنامه اثر بهبود روابط مدیر ارتباط با مشتری در خلق رضایت و اعتماد مشتریان ارزنده بانکداری جامع🔥پرسشنامه بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان🔥پرسشنامه هوش عاطفی تراویس برادبری و جین گریوز🔥پرسشنامه استاندارد سنجش رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (1990)🔥پرسشنامه استاندارد سنجش اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف🔥پرسشنامه استاندارد سنجش اعتماد اجتماعی محقق ساخته شده🔥پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای🔥پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل تعالی سازمانی